KOUZELNÁ HŮL
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2007


Po cestě do kopce klopýtal osel
Každého pozdravil oslím íá
Na zádech seděl mu královský posel
Ten, co ho lid v každém městečku zná

Posel všem provolal, mám zlaté mince
Nich má princezna poctivou tvář
Vvyzývám tady každého prince
Pohleď jak z očí jde upřímná zář

Koho ta dobrota princezny láká
Může ji dostat a může jí mít
Akorát žádá se, by zabil draka
Ať může království zas v klidu žít

A ještě drakovi když poklad uzme
Získá tím pro sebe království půl
Hodnou a krásnou si princeznu vezme
K tomu si vyslouží kouzelnou hůl

Po zádech když někdo dostane holí
Prozradí jak ve svém životě žil
Lháře a zloděje ta rána bolí
Nebolí toho, kdo vždy dobrý byl

Přišel princ hrdina a draka zabil
Do ruky popadl kouzelnou hůl
Tu hůl si vyzkoušel princezně nabil
Růženku po zádech tou holí tnul

Princezna křičela, jau to mě bolí
V království rozesmál se všechen lid
Lek se i král že by též dostal holí
Utek i s princeznou a už byl klid

Princ teď moh všechno mít, úctu i slávu
Vládnutí, království, co ještě víc?
Já chci jen svobodu, pověděl davu
Svobodně žije jen kdo nemá nic

A než princ do světa vydal se zase
Řek lidem nechte si kouzelnou hůl
Ta hůl vám vybere nejlepší vládce
Dobrotu, poctivost a plný stůl

Hůl se však ztratila, jak strašná škoda
Kdejaký zlotřilec je zase král
A že má každý z nich zkřivená záda
Kouzelnou hůl stále hledáme dál