KDYBYCH BYLA
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 1974


Kdybych byla vodou a můj milej džbánem
To bych žádnou kapku nepřelila na zem
A on by mi řekl: Jsem tebou naplněn
Budem pořád spolu a tak zůstanem

Kdybych byla botou a můj milej nohou
Tak by si mě obul a šli bychom do hor
Na nejvyšším vrcholku, tam by zůstal stát
Přitom by pověděl, jak mě má moc rád

Kdybych byla řekou a můj milej rybou
Dala bych mu plavat nejčistější vodou
Řekla bych mu tiše: Je to všechno tvé
On by odpověděl že mě miluje

Kdybych byla deštěm a můj milej hlínou
Dala bych mu vláhy, až by obrost trávou
Jen si poruč deště, kolik ho chceš mít
On by mi řek: Drahá, chtěl bych s tebou žít

Kdybych byla světlem a můj milej domem
Zářila bych jasně ze všech jeho oken
A on by tak světlý ve tmě sobě stál
No a v žádné chvíli by nezhasínal

Kdybych se ho ptala, čímpak by mě chtěl mít
Aby celej život chtěl vedle mě žít
Řekne: Ty seš holka a já jsem tvůj kluk
Držím v tobě pevně jak ve dřevě suk