VE STARÉM DOMĚ
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 2006


Ve starém domě v ztracené paměti
Předměty vyhaslé tiše teď leží
Nic se tu nepohne, občas pták proletí
Pradávným zátiším čas tiše běží
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě v nejasných odstínech
Ztrácí se příběhy včerejších lidí
Zabloudíš pohledem v odvátých osudech
Za oko hladové duše se stydí
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě, v neznámé krajině
Neznámý jazyk slovíčka šeptá
Na zemi, na půdě, na dvoře, na stěně
Něco ti chtějí říct všechna ta místa
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě v hluboké bezmoci
Mělká je stopa, co člověk tu nechal
Podlehl stáří, době či nemoci
Nebo čas jiný příběh mu utkal
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl

Ve starém domě na konci vesnice
Zůstává příběh, dál vede cesta
S úlekem zjistíš, že pohla se silnice
Přijíždíš tupě do hlučného města
Zůstal jen obraz, že člověk tu byl
Vítr prach rozfoukal, déšť všechno smyl