MĚSTO
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1966


Na počátku všeho stál strom
Adam z něj jablko vzal
Naše civilizace rostla jak strom
místo ovoce strom města dal
Vyhnání z ráje, první pekla stíny
Místo ovoce strom města dal
Nákupní taška místo gravitace
Sobectví, to jsou nadutý tváře
Závist mhouří oči a rodí zrádce
Děti na ulicích vypadají staře
Nebyla ještě zjištěna vidění cena, ale určitě se dočkáme
Město se slupkou hradeb nářečí s mozkem okatými baráky
Neříkej, že okna nebrečí
Okna jsou oči města, za nimi pomluva
Okna, která všechno vidí, každé město mozek má
Člověk je jen buňkou mozku, buňkou mozku svého města
Umírá pro svůj ráj
Město je plodem civilizace, každý plod semena má
Město je smetištěm, smetištěm všeho, patřím do něj i já
Jsme děti civilizace, nevíme co je ona zač
Zda je to strom z ráje, nebo dračí tlama
Města mají červy, děti motýlů pekla a slunce se jen dívá
Porazili jsme přírodu, ale v sobě máme prales
Cestovat v něm neumím, nenajdu, co bych nalez
Mozek je strom a Bůh je z jeho plodů
Válím se v prachu pod svým výtvorem
Nikdo nás nezničí, to dokážem sami, vraždí se jen kvůli svý práci
Porazili jsme přírodu, ale v sobě máme prales
Prales je přeschlej
Má málo vláhy
Izrael, nebo Vietnam
Stačí malá jiskra
Budeš stát na boží hoře, město uvidíš jako na dlani
Jako živočicha s nohama a hlavou
Město, které tloustne do šířky o novostavby
Pseudomozky shora padnou bomby
To není boží déšť
Ucítíš jen krátkou vichřici, do prachu zas se vše vrací
Město se zrodilo z vichřice a jako vichřice se vrací
Návrat do ráje, nejsou pekla stíny
Do ráje se vichřice vrací
Do ráje se vichřice vrací