ČESKÁ POŤOUCHLOST
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 1976
Ticho a ticho si ulehlo na domy
Sevřené rty a sklopené oči
Podivné mlčení dřevěné madony
Paragraf hrozí, měsíce kráčí
Staletí ticha a kamenná nehybnost
Jenom se zachechtá skřet česká poťouchlost

Maléry vladařů, špiclovské šlápoty
Hlupácké strachy, prolhaná huba
Průměrné obavy průměrné slepoty
Nádherné místo, ve studni žába
Pokorná povaha, jalová poslušnost
Jenom se zachechtá skřet česká poťouchlost

Marnost a zbytečnost každého snažení
Pitomost dusí, stahuje žíly
Nádherní lidé, tak bohatě nadaní
K čemu, když pouze ztrácejí síly
Ospalé oči a strašlivá malátnost
Jenom se zachechtá skřet česká poťouchlost

Bloudění bez cíle a cíle bez smyslu
Série klamů, nucený úsměv
Smířlivost s bezprávím, závody na osud
Šeptanda, smutek, závistný nápěv
Nečistá kůže a bezbřehá mrzutost
Jenom se zachechtá skřet česká poťouchlost

Docela zbytečná myšlenka na hříšnost
Zbytečná snaha si cosi užít
Kde není volba, tam není odpovědnost
Nepozná blízkost, kdo nesmí se vzdálit
Ztracená písnička s titulem vzdělanost
Jenom se zachechtá skřet česká poťouchlost