ŽALM 12
hudba J. Hutka, text J. Hutka podle J. A. Komenského, 1971


Můj pane, přispěj rychle ku pomoci
Na světě zhynula spravedlnost
Vymřeli lidé víru milující
V ústraní dnes živoří upřímnost

Celý den lháti, to na práci mají
Falešnou řečí živí bližního
Falši a lži roušku ctnosti dávají
Řeč jedněch úst ze srdce dvojího

Můj pane, vypleň jazyk velkomluvný
Rty úlisné ať v prach se rozpadnou
Zástupové ať pravdu tvou poznají
Rty úlisné ať víckrát neřeknou

Jazykem mrštným vládnouti umíme
Proto nás každý ve vážnosti má
Úsměvem milým každého přelstíme
Není ve světě jenž by vládnul nám

Pro zhoubu chudých, pro úpění nuzných
Pravici zvednu, praví Hospodin
Kdo má upadnout do osidel hrozných
Toho nyní v bezpečnost postavím

V pravdě jsou čisté tyto řeči Páně
Nemůže stříbro býti čistější
I co je ohněm sedmkrát prohnané
Hliněnou pecí, žárem největším

Ničemní lidé byli povýšeni
Touha po vládě ujídá jim let
Chodí tu vůkol, rozumu nemají
Rázem upadnou jak podťatý květ