ZEDNÍK
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1973


Zedníku na lešení
Máš ty se mnou trápení
Když jsem šel okolo
Cosi tě popadlo
Dal ses do nadávání

A hlavně jsi nadával
Že jsem se neostříhal
No a v tom vzrušení
K mému potěšení
Cihlu jsi nesledoval

A ta cihla letěla
Z vejšky a zvesela
Že byl v cestě palec
Předvedl jsi tanec
Až prkna zaduněla

Nebyl to špatný výkon
Způsobil v ulici shon
Sluníčko svítilo
Mně se to líbilo
Poučil jsem se na tom

Že ten, kdo shora křičí
A ostatním poroučí
Tak že jednoho dne
Cosi na něj slétne
Pro zasmání zatančí