STOPÁK
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 1967

Poslyš, prachem silnic jde proud
Posledně jsi právě tak stál
Pouze slunce potichu pojednou půjde zapadnout
Právě pohořím popelavě pohled vzplál
Pryč uplách vítr, od počátku nepostál
Déšť usíná na polích a jen vítr štěstí zpívá
Mlhou se kraj odívá
Do tvých širokých očí šero se dívá
Potkal jsi ty, co poslepu jdou
Prach po těch, co tu pojedou

Sleduješ laviny vozů sled
Silnice tepny srdcí měst
Jízda skvělá, ten vůz, co má s tebou odjet
Laje ti chlap, co má moc let
Láska k majetku, to je jeho svět
Déšť usíná na polích a jen vítr štěstím zpívá
Mlhou se odívá
Do tvých širokých očí šero se dívá
Silnější slabého skolí
Slova zeslábnou po chvíli

Vím, vítr šel s nebe hvězdy přivát
Vrátí se a tebe uvidí zas jen stát
Jen matka ví, pláčem a samotou tě chce hledat
A tvá krajina je milostivá
Tvá moc v oku, které se dívá
Déšť usíná na polích a jen vítr štěstí zpívá
Mlhou se kraj odívá
Do tvých širokých očí šero se dívá
Ticho je bohatství vidoucích očí
Vidíš co vidíš, mlčet stačí

Potom najednou pojedeš dál
Noc padá jak pokaždé
Dostihneš svůj cíl, je to pryč, že jsi opuštěn stál
Právě pohořím popelavě pohled vzplál
Pryč uplách vítr, od počátku nepostál
Déšť usíná na polích a jen vítr štěstí zpívá
Mlhou se kraj odívá
Do tvých širokých očí šero se dívá
Potkal jsi ty, co poslepu jdou
Prach po těch, co tu pojedou