CÍRKEVNÍ TATÍCI
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1977


Církevní tatíci čertu se prodali
Za úpis mlčení pohodlí dostali
Do kleští chytili učení Kristovo
Dali si odpustky za prolhané slovo
Haleluja

Církevní tatíci strachy se pomátli
Do kruhu sofismat věřící zapletli
V bludišti prospěchu cestu si hledají
Ve stínu kostela se spásou kšeftují
Haleluja

Církevní tatíci láskou vyhrožují
Kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají
Milost rozmělnili biskupským halířem
S vědomím čarují nad plným talířem
Haleluja

Církevní tatíci s předplaceným nebem
Prorokům vládnou svým mocenským souhlasem
Na spásu nevěří, na zemi ráj mají
V palácích bydlejí, nekážou, kecají
Haleluja

Církevní tatíci ke Kristu vzhlížejí
Mají ho na kříži, tam si ho nechají
A kdyby sestoupil, nic by se nebáli
Vzali by kladivo, zase ho přibili
Haleluja

Církevní tatíci do světa volají
Lidičky, nevěřte, nebo vám nabijí
A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil
Pan biskup s tatíky hned by ho zatratil
Haleluja

Církevní tatíci v naději shlížejí
Věří, že v pokoji stáří se dožijí
Co bude po smrti, to je v rukou Pána
Pána nad mouchami, tatíčka Satana
Haleluja