ROZCVIČKA
hudba H. Cigner, text Z. Růžová, 1970

Dobrého jitra, otevřte okna
Dveře a pusu dokořán - teď
Nadýchněte se, uklidněte se
Pocvičíme si zrána
Tělo po noci líné
Účinkem se nemine
Když se protáhne každý sval schválně
Biceps, triceps, ceps
Hlasatel hlásá, že svět je jedna krása
Směle ven z postele národ vyskočí
Vykloktá zuby, pyžamo naruby
Z oken kromě záclon peří plápolá
Rolety vyletí, za nima vzápětí
Tramvaje vyjedou z remízy objetí
Hlasatel hlásá, že den je jedna krása
Popeláři cinkaj popelnicema

Ustelte postel, uchopte židli
Přísun ke stolu - raz, dva
Postavte na čaj, sebe na hlavu
Zhluboka dýchat, nedýchat
Upažte a roznožte
Z předklonu se položte
Natáhněte si páteřní svaly
Bude šest hodin
Hlasatel hlásá, že den je jedna krása
Rosa z laviček pomalu usychá
Mlíkaři vozej konve plný mlíka
Pekaři uždibujou z housek kousky
Sluníčko vylejzá pomalu nad barák
Tu ránu vypustil z vejfuku náklaďák
Domovnice si uvázaly šátky
Oblíkly tepláky, budou mejt schody

Vlezte si do polohy vležmo
A dělejte jak když šlapete
Napište nohou jedničku, dvojku
Malou násobilku - dva
Klekněte na kolena
Jak Máří Magdaléna
Aneb jak ona Magda Dobromila
Rettigová
Ta by si zrána umíchala vejce
Dala si čaj s mlíkem a tvrdou housku
Jenomže my se proto nezlobíme
My se bez snídaně klidně obejdem
A už se ozývá jen bouchání dveří
Rodina se sejde zas snad až k večeři
První jde táta, za ním máma chvátá
Poslední se belhá ze schodů děda

To nám ten den zas pěkně začíná
Uvolněte se, klusáme
Klusáme poklusem, vklus, klusáme
Klusy, klusy, klus - dva
Vyvalte oči z důlků
Už máme za sebou půlku
A teď se dáme s chutí do práce
Je čtvrt na sedm
Ranní rozcvička, říkává babička
Ta je jenom pro ty, co nic nedělaj
Každej, kdo má jen trochu rozum v hrsti
Nebude hned zrána si dávat do těla
Bába se dožila devadesáti let
Nikdy necvičila co světem stojí svět
A proto směle vyskočím z postele
Abych ještě zatepla moh zalehnouti zpět