PÍSEŇ O MÍRU
hudba J. Hutka, text J. Hutka, 1983


Dobrý přítel, čestný člověk
Na Západě narozený
Oslovil mě, emigranta
Je zde problém velmi vážný
Evropa je plná zbraní
Přijde jich sem ještě více
Katastrofa čeká na svět
Mluví z nejčistšího srdce

Ano, říkám, taky mám strach
Bojím se, kam to svět běží
Život zvolna ztrácí smysl
Nač pomyslím, vše mě tíží
Evropa je rozdělená
Afrika umírá hlady
Asie je znásilněná
Amerika živí vrahy

Tedy vidíš, říká přítel
Kam nás tahle doba žene
Nutno rychle rázně jednat
Dříve, než se něco stane
Do ulice vyjít v davu
Konečně tu kletbu zlomit
Nepřihlížet pádu světa
Mír pro lidstvo znovu dobít

Říkám mír, jak vzácné slovo
Zřetelně a jasně mluví
Štěstí, domov, klid a láska
Úcta vzdaná člověkovi
Žít svůj život beze studu
Svobodně bez strachu mluvit
Nebýt otrok cizí vůle
V rodné zemi život prožít

Kam jdeš, řekl můj přítel
Zítra máme velkou akci
Zazpíváš nám k tomu píseň
Na obrovské demonstraci
Vždyť je vás tam také třeba
Vás, zrozených na Východě
Mír je jeden, nelze dělit
Pouze mír je základ k shodě

Mlčím, jenom smutek cítím
Nevím, co bych k tomu dodal
Rozumím, ach, ano, ano
Přesto je mi, že bych plakal
Mír, ach Bože, vždyť ho máte
Právem si ho chcete nechat
Tento mír však pro nás značí
V rozděleném světě zůstat

Stydím se teď, že jsem mluvil
Ale rád bych to už dořek
Mír je jistě lidstva právo
Jenže já jsem také člověk
Bezradný co v radách činit
Nutno ale cítit potaz
Tam, kde není míru pro mne
Nebude mír ani pro vás