HADÍ KŮŽE
hudba Vl. Veit, text J. Hutka, 1975

Stravovány hadím tělem skutečnosti
Jdou dívky na popravu dospělosti
Najít svou náruč, jak pramen své břehy
Protrhnout hráz a zmocnit se něhy
Rozpažit ruce a ztratit se v zemi
Bolestí zrna vstávat na kořeny

Vdát se v nenávist, v divokost úhoru
Semenem plevele zasáhnout úrodu
Nespatřit svět v možnosti tvoření
Naděj pást rozbitím hrazení
V různosti hledat stopu kvality
Dostihnout chaos na zmatku přibitý

Viděl jsem bolest obrozenou v odvahu
Potkal jsem ženy, co utekly od prahu
Rozkročmo na koni do mlhy jely
Úroky na daru pro sebe vzaly
Koleny zdržely nebeskou klenbu
Křečí a výkřikem zaslechly kletbu

Smály se poslušné hladině rybníka
Že pojme věrně vše, co se jí dotýká
Zaklely těla jak pannu do stromu
Roztáhly listoví slunéčku jasnému
Potkaly ohen, co pro bouři rodí
Co o bílé holi s praskotem chodí

Kde zbořen je oltář, tam nevstane kostel
Tam bodlák semenem úrodu vyplel
Tam zbývá duši pustá zpovědnice
Kopřiva váže domy do kytice
Muž prodá dům a žena vzroste stromem
Co nese ovoce smyčkou a skokem