Olomouc rozdala Ceny města a přijala ocenění z Londýna

Jedenáct ocenění bylo včera v Arcibiskupském paláci slavnostně předáno olomouckým osobnostem a institucím. Cena města byla udělena v oblasti kultury, sportu, vědy a výzkumu, ale i za příkladnou péči o veterány. Počinem roku 2017 byla označena výstava, publikace i divadlo. Závěr ceremoniálu obstaralo předání čestného uznání od Memorial Scrolls Trust všem Olomoučanům.
Primátor Antonín Staněk ceremoniál uvedl slovy, že Olomouc je místem, kde žijeme své životy a máme své kořeny. „Město je institucí, kde žijí lidé a mezi nimi i velké osobnosti. A musím přiznat, že jsme vybírali z nemalého počtu významných lidí a ne všichni, kteří byli nominováni, budou oceněni. Jsem rád, že všem oceněným mohu již počtvrté osobně poděkovat a popřát hodně sil do dalších let,“ řekl v úvodním projevu primátor Staněk.
Laureáti z jeviště děkovali, ale také připomínali některé souvislosti. „Dnes je zároveň slavnost Božího těla a věřící se modlí za pokoj, dobro a požehnání pro celou Olomouc. To v této chvíli přeji i já vám všem,“ požehnal přítomným biskup Josef Hrdlička.
Hudebník a folkový zpěvák Jaroslav Hutka připomněl, že právě v rodné Olomouci složil písničku Havlíčku, Havle. „O tuto cenu se symbolicky dělím s Františkem Sušilem, od jehož smrti dnes uplynulo sto padesát let,“ prohlásil oceněný Hutka na adresu sběratele lidových písní.
Historik Arnošt Skoupý, který se odborně věnoval zmapování jmen jihoslovanských vojáků, pohřbených v mauzoleu v Bezručových sadech, v děkovné řeči vyzdvihl jubileum. „Letos v říjnu tomu bude devadesát let, co byly ostatky více než tisícovky obětí první světové války do mauzolea převezeny ze čtyřiceti devíti míst Moravy a Slezska,“ konstatoval Skoupý.
Ředitel Vlastivědného muzea byl jedním z těch, kdo přebírali ocenění za Počin roku 2017. Tím byla i výstava František Josef I. v Olomouci. „Správně jste rozhodli,“ pochválil ředitel žertem komisi. A dodal, že se jednalo o první rodinný projekt muzea, jelikož autorka a kurátor výstavy následně uzavřeli sňatek a povili potomka.
Závěr večera přinesl nečekané překvapení. Na pódium přišel Jeffrey Ohrenstein z Londýna, aby Olomouci a všem jejím obyvatelům předal čestné uznání za úsilí věnované připomínce židovských sousedů, kteří byli vyhnáni a zavražděni nacisty. Diplom z rukou předsedy Memorial Scrolls Trust převzal primátor Antonín Staněk. „Jsem rád, že Olomoučané jsou tolerantní a respektují jinakost, což dnes není zcela běžné,“ prohlásil primátor.
Pracovní skupina pro udělování Ceny města vybrala laureáty za rok 2017 z 36 návrhů zaslaných občany. Ocenění se uděluje od roku 1998 a i letos se slavnostního předání účastnili i zástupci z partnerských měst.

www.olomouc.eu, 1. června 2018