Jaroslav Hutka jako prozaik

Po svazcích básní a fejetonů vydává nakladatelství Galén další díl sebraných spisů Jaroslava Hutky. Tentokrát se dostalo na písničkářovy prózy. Kniha se začne prodávat ve čtvrtek 18. listopadu 2010. Rozhovor s Jaroslavem Hutkou připravujeme na začátek roku 2011.

Jako nový titul v ediční řadě Olivovníky vydává nakladatelství Galén další svazek Spisů Jaroslava Hutky Prózy 1.

Čtvrtý svazek Spisů Jaroslava Hutky, Prózy 1, obsahuje všechny autorovy v úplnosti dochované a dokončené prozaické texty, které vznikly před jeho odchodem do exilu, tedy v letech 1965–1978. Obsáhlý soubor přináší kromě dvou již dříve samizdatově publikovaných novel Dvorky a Plechovka řadu povídek, novel, úvah a zlomků mapujících Hutkovo hippies období i léta prvního střetu s komunistickou mocí. Řada publikovaných próz vychází knižně poprvé.

Svazek končí texty z roku 1978, kdy již byl Jaroslav Hutka sice folkovou hvězdou první velikosti, současně však už byl dva roky sledován Státní bezpečností, jeho svazek Zpěvák se rozrůstal, zejména po jeho podpisu Charty 77. Hutka se stal nežádoucí osobou, nesměl již veřejně vystupovat, jeho dvě LP s moravskými lidovými baladami se stala těžce sháněným artiklem, profilová deska sdružení Šafrán šla na příkaz StB do šrotu, Šafránu zbývalo už jen pár měsíců existence. Na pořadu dne bylo rozhodnutí vytlačit Jaroslava Hutku do exilu, což se o rok později i stalo. V té době již měl Hutka rozepsanou novelu Cesta do království, mapující poslední dny před odchodem do Holandska, která bude spolu s texty z exilu součástí druhého svazku Próz (asi 2011).

Tisková zpráva nakladatelství Galén, Radio Proglas, 17. 11. 2010