Hutkovy prózy, svazek druhý

Jako nový titul v ediční řadě Olivovníky vydává nakladatelství Galén další knihu próz Jaroslava Hutky. Pátý svazek Spisů Jaroslava Hutky shrnuje všechny prózy, které písničkář napsal v nizozemském exilu v letech 1978–1989 a které byly – s výjimkou novely Noční vlak – dodnes zcela neznámé a vycházejí zde poprvé.

V úvodní Cestě do království zaznamenává Hutka s mimořádnou pečlivostí poslední týdny svého života v Praze v roce 1978, a vytváří tak jedinečné nadčasové svědectví o povaze a fungování normalizačního režimu v Československu. Ve čtyřech povídkách z roku 1984 se Hutka ve vzpomínkách vrací do svého mládí v 60. letech a reflektuje i neutěšenou přítomnost svého života v exilu.

O následné rozsáhlé próza Dvouseta, psané na sklonku roku 1984, říká editor spisů Jan Šulc: „Bez je nadsázky možno říci, že jde o vůbec nejotevřenější a nejintimnější vylíčení manželské krize, které kdy v české literatuře vzniklo. Hutka prózu psal pro svou tehdejší manželku a vylíčil v ní tolik ze vzájemného soužití muže a ženy, kolik jen papír dokáže unést.“

Vrcholem svazku jsou pak rozsáhlé Dopisy Ivanovi z roku 1985, fiktivní dopisy spisovateli Ivanu Klímovi do Prahy, v nichž Hutka líčí svůj život v exilu zejména ze stránky společenské, politické a existenciální. I zde otevřenost, upřímnost a detailnost líčení, s níž zpěvák ve své vlasti zakázaný kritizuje soudobou západní konzumní společnost a její fungování, nemá v české literatuře obdoby.

Svazek uzavírají tři pohádky, které Hutka napsal pro své dcery po návratu do vlasti na počátku 90. let.

Kniha bude slavnostně představena veřejnosti v Knihovně Václava Havla v pondělí 29. října 2012 v 19 h.

Tisková zpráva nakladatelství Galén, Radio Proglas, 4. 10. 2012